Vragen over onze diensten? Bel: +31 85 3030949
Nieuws
lauren Vlijter Noord Holland

Binden en boeien!

De afgelopen decennia zijn verschillende generaties benoemd. Zo hebben we de laatste 50 jaar gehoord over de generatie X (1965-1979), Y (1980 – 1990) en Z (1991-…). Al deze generaties hebben verschillende waarden en zoeken in hun werk een andere voldoening. Als we kijken naar generatie X dan zien we dat de nadruk ligt op processen tussen mensen, professionaliseren en verantwoordelijkheid. Bij generatie Y ligt de focus meer op verbinding maken, snelheid, kansen grijpen, organiseren in netwerken. En dan generatie Z ook wel de netwerkgeneratie genoemd. Zij leven in het hier en nu en zien creativiteit als een belangrijk gegeven.

Wat vraagt deze nieuwe generatie van een organisatie?

Jongeren willen leuk werk en leuke collega’s. Ontwikkelings- en opleidingsmogelijkheden zijn voor hen heel belangrijk. Zij willen serieus worden genomen en een meerwaarde opleveren in concrete projecten. En zij willen een organisatie met een missie en visie waar zich aan kunnen verbinden. Het moet er toe doen.

En de vorige generaties?

Als we kijken naar de ouderen dan is bij hen de essentie vertrouwen. Zij willen duidelijkheid over verwachtingen, verantwoording afleggen en transparantie creëren. Ook zij willen zichzelf blijven verbeteren. Dit is wat zij gemeenschappelijk hebben met de jongeren.

Hoe kunnen we beiden blijven boeien en binden aan een organisatie? Werkgever let op!

Wat is hot en wat is not?

Not:

 • geen flexibiliteit bieden
 • opleggen wat men moet doen in vaste profielen
 • een jaarlijks persoonlijk opleidingsplan maken ( zgn. POP)
 • geen aandacht schenken aan je imago als werkgever
 • niet aan de werksfeer werken
 • social media ontkennen

Hot:

 • het nieuwe werken
 • jobcrafting/empowerment (laat de baan meegroeien met de medewerker)
 • persoonlijke aandacht (niet 1 keer per jaar)
 • employer branding
 • kameraadschap/sfeer bevorderen
 • social media gebruiken


Hoe binden en boeien we?

Goed management en leiderschap is een belangrijke vereiste! Alle generaties hebben hier behoefte aan. De cultuur en kernwaarden moeten door hen worden uitgedragen. Waar staat de organisatie voor? Bied een duidelijke communicatie en geef transparantie over bijdragen en resultaten van de medewerkers. Geef hen een uitdaging en zinvolle inpassingen in passende functies, competenties en talenten. Directe en concrete feedback is ook een belangrijk onderdeel. Uiteraard is dit geen uitputtende opsomming. Het geeft wel handvatten. Doe er je voordeel mee.