Vragen over onze diensten? Bel: +31 85 3030949
Nieuws
duurzame inzetbaarheid all4people

ESF subsidie Duurzame Inzetbaarheid

Wilt u advies inwinnen om medewerkers langer gezond en productief aan het werk te houden, dan kunt u vanaf 19 oktober t/m 13 november 2015 subsidie aanvragen via het Europees Sociaal Fonds (ESF).

U kunt ESF-subsidie aanvragen voor projecten in het kader van leeftijdsbewust personeelsbeleid. Wilt u advies over het invoeren van zulk beleid, dan is voor het inschakelen van een externe adviseur maximaal € 10.000 subsidie per project beschikbaar. Voor een overzicht van projecten en aan welke criteria u moet voldoen klik hier. U bent zelf verantwoordelijk voor ten minste de helft van de projectkosten.

  • U dient bij de aanvraag aan te tonen dat u als werkgever tenminste twee werknemers in dienst heeft.
  • Een project mag hoogstens 12 maanden duren. De looptijd van deze projectperiode start de dag na dagtekening van de subsidieverlening en eindigt 12 maanden daarna.
  • Om aan te tonen dat werknemers actief en aantoonbaar betrokken worden bij het project dient in het advies of verslag te worden opgenomen hoe het personeel betrokken is geweest.
  • De aanvrager is in beginsel vrij in zijn keuze van adviseur. Per adviseur moeten drie referenties van verschillende opdrachtgevers bij de aanvraag worden gevoegd. Hierop zijn enkele uitzonderingen.

Vragen
Neem direct contact op met ons.