Vragen over onze diensten? Bel: +31 85 3030949
Nieuws
shutterstock_84365338

Hoogte Transitievergoeding 1 januari 2018

Het maximale bedrag voor de transitievergoeding stijgt per 1 januari 2018 naar € 79.000. Dit betekent dat een werkgever bij ontslag maximaal dit bedrag moet betalen, tenzij de werknemer een jaarsalaris verdient dat hoger is.

Voor de hoogte van de transitievergoeding die een werknemer bij ontslag ontvangt, geldt een bepaald maximum. De hoogte van dit maximum wordt jaarlijks vastgesteld op basis van de ontwikkeling van de contractlonen. In 2017 ontvangt een werknemer bij ontslag maximaal een bedrag van € 77.000. In een ministeriële regeling is bekendgemaakt dat dit maximum volgend jaar stijgt naar € 79.000.

Verdient een werknemer een jaarsalaris dat hoger is dan dit bedrag, dan ontvangt hij maximaal dat jaarsalaris. Het maximum van € 79.000 geldt alleen voor transitievergoedingen die werkgevers moeten betalen aan werknemers van wie de arbeidsovereenkomst op of na 1 januari 2018 eindigt.


Bron HR rendement