Vragen over onze diensten? Bel: +31 85 3030949
Nieuws
shutterstock_84365338

Nieuwe ARBOregels

Per 1 juli 2017 zijn er nieuwe arboregels van toepassing, dat weet u inmiddels. Maar nu is per 1 september 2017 ook het boetebeleid herzien. En ook al loopt u als werkgever pas volgend jaar het risico op een boete, u zult toch nu al aan de slag moeten.

Basiscontract
Een van de belangrijkste wijzigingen van de Arbowet is dat u verplicht een basiscontractmoet afsluiten met een arbodienst of een bedrijfsarts. In het basiscontract staan voorwaarden, bijvoorbeeld over hoe de toegang van alle medewerkers tot de bedrijfsarts geregeld is. Maar ook hoe het overleg en de samenwerking van de bedrijfsarts met de preventiemedewerker en het medezeggeschapsorgaan (OR of personeelsvertegenwoordiging) zijn geregeld.

Boetebeleid
Vanaf 1 juli 2018 krijgen werkgevers die geen basiscontract hebben bij controle door de Inspectie SZW meteen een boete. U krijgt ook een boete als u wel een basiscontract heeft, maar er géén afspraken in staan over de verzuimbegeleiding van uw kant.

Het nieuwe boetebeleid is van toepassing op alle nieuwe (basis)contracten die vanaf 1 juli 2017 worden gesloten.

Voorkomen

stap 1: bepaal of het huidige contract met de arbodienstverlener nog voldoet
Heeft u al een contract met de arbodienstverlener of bedrijfsarts? Bepaal dan of dit contract nog voldoet aan de wettelijke eisen. U kunt daarnaast nog extra maatregelen in het contract opnemen. Deze extra maatregelen zijn niet wettelijk verplicht, maar misschien wel belangrijk voor uw organisatie.

stap 2: kies arbodienstverlener
Wilt u een nieuw contract voor de arbodienstverlening opstellen? Maak dan eerst een overzicht van de eisen aan arbozorg binnen uw organisatie. Enkele tips:

  • vraag uw brancheorganisatie wat er op brancheniveau aan collectieve preventie en/of arbozorg geregeld is
  • ga na of er een arbocatalogus voor de branche beschikbaar is
  • bekijk of er in de cao een regeling is opgenomen over preventie en arbozorg.

En ga op zoek naar een arbodienstverlener. Let bij de selectie op het werkgebied (landelijk of regionaal), het aantal vestigingen, de dienstverlening, specialisatie naar sectoren of bedrijfsgrootte en de visie op preventie- en verzuimbeleid. U kunt kiezen voor een contract met een arbodienst (de zogenaamde vangnetregeling) of voor het inzetten van een arbodeskundige (maatwerkregeling).

stap 3: sluit een basiscontract af
Heeft u een arbodienst of bedrijfsarts gevonden waarmee u in zee wilt gaan? Leg de inhoud van het concept-basiscontract dan voor aan uw ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Uw medezeggenschapsorgaan heeft namelijk instemmingsrecht op de inhoud van het contract.

stap 4: informeer werknemers
Nu het nieuwe basiscontract er is, kunt u uw werknemers informeren over de arbozorg in uw organisatie en eventuele aanpassingen die zijn gedaan. Uw werknemers moeten bijvoorbeeld weten wie de (nieuwe) bedrijfsarts is en wie de andere betrokken arbodeskundigen zijn. Ook moeten ze weten waar en wanneer zij de bedrijfsarts kunnen vinden, bijvoorbeeld via een spreekuur. Afhankelijk van de grootte van de organisatie kunt u bijvoorbeeld een brief of e-mail versturen, poster ophangen of een presentatie over de arbozorg geven.

Bron: Randstad