Vragen over onze diensten? Bel: +31 85 3030949
Nieuws
shutterstock_84365338

Ontslagrecht Rutte 3, wat gaat er veranderen?

Het Kabinet Rutte III gaat de Wet werk en zekerheid (WWZ) na een kleine drie jaar al weer wijzigen. Wat belangrijke zaken op een rijtje.

Ontslaggronden
Nu: u moet bij ontslag kiezen voor één ontslaggrond en die moet helemaal voldragen zijn voordat de rechter tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst over gaat. Dat blijkt in de praktijk lastig. Kantonrechters wijzen veel ontbindingsverzoeken af, met name op de d-grond (disfunctioneren).
Straks: er komt een cumulatieve ontslaggrond. Straks kan dus (te) simpel gezegd een beetje disfunctioneren als ontslaggrond worden gecombineerd met een beetje verstoorde relatie om toch wél tot ontslag van de werknemer te kunnen komen. Een 'cocktail' van ontslaggronden kan zodoende leiden tot snellere toewijzing van een ontbindingsverzoek.

Keten van arbeidsovereenkomsten
Nu: binnen een periode van 24 maanden kunt u drie tijdelijke contracten met een werknemer aangaan zonder dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat.
Straks: de praktijk van vóór de Wwz keert terug. Namelijk de regel dat drie tijdelijke contracten in drie jaar tijd mogen worden afgesproken zonder dat die reeks contracten van kleur verschiet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Transitievergoeding
Nu: zolang de looptijd van een of meer arbeidsovereenkomsten de twee jaar niet overschrijdt, hoeft u bij beëindiging geen transitievergoeding te betalen.
Straks wel: de opbouw van transitievergoeding begint vanaf dag 1 van de arbeidsovereenkomst; nog altijd op basis van 1/3e maandsalaris per gewerkt jaar (ook na een 10-jarig dienstverband).

Transitievergoeding langdurig zieke werknemer
Nu: werkgevers houden de arbeidsovereenkomst van een twee jaar lang arbeidsongeschikte werknemer vaak 'slapend'. Er is geen sprake meer van een loondoorbetalingsplicht, de arbeidsovereenkomst blijft als een lege huls in stand en dus hoeft er geen transitievergoeding te worden betaald.
Straks: u krijgt de transitievergoeding die u moet betalen bij een ontslag wegens twee jaar arbeidsongeschiktheid terug van UWV. Geen reden meer het dienstverband slapend te houden, aldus de regering. Hiertoe ligt al een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer. Uitgangspunt daarvan is terugwerkende kracht tot 1 juli 2015, waardoor u straks vanaf die datum betaalde transitievergoeding bij ontslag wegens twee jaar ziekte kunt terugvragen bij UWV.

Loondoorbetaling bij ziekte
Nu: u betaalt twee jaar loon door voor een zieke werknemer.
Straks: voor werkgevers met minder dan 25 werknemers wordt de loondoorbetalingsplicht bij ziekte één jaar. In het tweede ziektejaar kan de zieke werknemer aanspraak maken op een publieke uitkering. Het opzegverbod wegens ziekte blijft straks óók voor die kleine werkgevers gewoon twee jaar.

Proeftijd
Nu: de proeftijd in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is maximaal twee maanden.
Straks: als een werkgever direct een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aanbiedt, dus niet voorafgegaan door een tijdelijke arbeidsovereenkomst, is de proeftijd vijf maanden. U kunt dus binnen vijf maanden zonder enige reden direct weer van elkaar afscheid nemen.

Voor vragen kunt u ons altijd even bellen.

Bron: HRpraktijk