Vragen over onze diensten? Bel: +31 85 3030949
Nieuws
shutterstock_16776526

Preventieve aanpak werkloosheid

Preventieve aanpak werkloosheid met onafhankelijke adviescentra

Nog voordat mensen door baanverlies in de WW terecht dreigen te komen, moeten ze hulp kunnen krijgen bij het vinden van nieuw werk.

Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad (SER) in een uitwerking van het sociaal akkoord. Die hulp kunnen ze dan krijgen bij nog op te richten onafhankelijke adviescentra. Daar moeten er verspreid over het land 35 van komen. De begeleiding en ondersteuning van een adviescentrum gaat vooraf aan de dienstverlening van uitkeringsinstantie UWV aan werklozen.

Werkgevers, vakbeweging en onafhankelijke kroonleden in de SER stellen voor de centra te betalen uit de WW-premies. Verder is de SER voorstander van een grotere rol en regie voor sociale partners in het tot stand brengen van arbeidsmarktbeleid op centraal, sectoraal en regionaal niveau. Dit moet zorgen voor een betere werking van de arbeidsmarkt.

Vakbonden en werkgevers kunnen in CAO’s vastleggen dat de maximale duur van de WW tot twee jaar wordt opgevangen met private aanvullende werkloosheidsverzekeringen. Het voorstel van de SER is om de uitvoering van deze regelingen bij UWV of een andere publieke organisatie te leggen.

Bron: SER