Vragen over onze diensten? Bel: +31 85 3030949
Nieuws
Schermafbeelding 2018-10-05 om 10.41.54

Risico's einde tijdelijk contract bij ziekte

Een werkgever is financieel verantwoordelijk voor – kort gezegd – werknemers die ziek uit dienst gaan of die binnen vier weken na uitdiensttreding ziek worden.Doorbelasting Ziektewetuitkering

Als een werknemer met een tijdelijk contract ziek uit dienst gaat, zal hij een Ziektewetuitkering aanvragen. Via een gedifferentieerde premie wordt deze Ziektewetuitkering aan de werkgever doorbelast. Dit geldt ook voor een Ziektewetuitkering voor een werknemer die niet ziek uit dienst gaat, maar:

  • wel binnen vier weken na uitdiensttreding alsnog ziek wordt; en
  • op het moment dat hij ziek wordt geen WW-uitkering ontvangt of een andere werkgever heeft.

Doorbelasting WGA-uitkering
Niet alleen een eventuele Ziektewetuitkering, maar ook een mogelijke WGA-uitkering wordt via een gedifferentieerde premie aan de werkgever doorbelast. WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Voor de hoogte en de manier van vaststelling speelt onder andere een rol:

  • de duur van het recht op een uitkering;
  • de grootte van de werkgever. Die wordt vastgesteld aan de hand van de loonsom van de werkgever.

Hoe langer de werknemer aanspraak maakt op een Ziektewet- of WGA-uitkering, hoe hoger de premie is.

Grote risico’s

Als werkgever kun je maximaal twaalf jaar verantwoordelijk zijn. Een werknemer heeft namelijk maximaal twee jaar recht op een Ziektewetuitkering en de WGA-uitkering die de duur van tien jaar overstijgt wordt uit het landelijk Arbeidsongeschiktheidsfonds gefinancierd. Het risico van het uit dienst laten gaan van een zieke werknemer kan dus zeer groot zijn. U moet hier dan ook altijd rekening mee houden als u van plan bent het contract van een zieke werknemer te beëindigen.

De manier waarop de premiedifferentiatie wordt vastgesteld is verschillend voor kleine werkgevers, middelgrote werkgevers en grote werkgevers. Hoe groter de werkgever is hoe meer last de werkgever heeft van het aan hem doorberekenen van een dergelijke uitkering.

  • Een kleine werkgever is een werkgever met een loonsom van ≤ 10 maal het gemiddelde premieplichtig loon (voor 2018 € 328.000,-).
  • Een middelgrote werkgever is een werkgever met een loonsom > 10 en ≤ 100 maal het gemiddelde premieplichtig loon (voor 2018 € 328.000,- tot € 3.280.000,-).
  • Een grote werkgever is een werkgever met een loonsom ≥ 100 maal het gemiddelde premieplichtig loon (voor 2018 ≥ € 3.280.000,-).

Heeft u hierover vragen neem direct contact met ons op.