Vragen over onze diensten? Bel: +31 85 3030949
Nieuws
Lydia van der Graaff all4people 2e spoor

Recht op transitievergoeding na re-integratietraject

Werkgevers die met een zieke medewerker te maken krijgen, moeten twee jaar lang het loon doorbetalen en een uitvoerig re-integratietraject volgen, conform de Wet verbetering Poortwachter. Als de re-integratieinspanningen na die twee jaar niet tot resultaat hebben geleid, krijgt de werknemer recht op een uitkering van UWV en kan ontslag worden aangevraagd.

Sinds de Wet werk en zekerheid van kracht is, hebben werknemers die langer dan twee jaar in dienst zijn, recht op een transitievergoeding bij ontslag. En die wet maakt geen uitzondering voor zieke medewerkers die ene re-integratietraject volgen. Het gevolg is dat werkgevers dus na twee jaar loondoorbetaling ook nog eens moeten afrekenen met de werknemer, zodra die na ontslag overgaat naar de verantwoordelijkheid van UWV.

Vragen
Neem vrijblijvend contact op met onze verzuimexpert Lydia van der Graaff


Bron TQL