Vragen over onze diensten? Bel: +31 85 3030949
Nieuws
shutterstock_84365338

Transitievergoeding 2017

Sinds 1 juli 2015 bent u als werkgever een transitievergoeding verschuldigd wanneer een tijdelijke of vaste werknemer ten minste twee jaar bij u in dienst is geweest en zijn arbeidscontract op uw initiatief is beëindigd. Deze vergoeding bent u ook verschuldigd wanneer u een zieke werknemer na twee jaar loondoorbetaling ontslaat. De hoogte is afhankelijk van het aantal jaren dat de werknemer in dienst is geweest en het maandsalaris. De vergoeding bedraagt momenteel maximaal € 76.000 bruto, of een jaarsalaris als dat hoger is.

Vanaf 2017 wordt het aan de cao-partijen overgelaten om zelf de omvang van de voorzieningen te bepalen. Dit betekent dat de voorzieningen niet meer gelijkwaardig hoeven te zijn aan de wettelijke transitievergoeding.

Vanaf 2017 wordt de werkgever gecompenseerd als zij na 2 jaar ziekte de transitievergoeding verschuldigd is. Hiermee wordt voorkomen dat werknemers in slapend dienstverband worden gehouden. De compensatie wordt betaald uit publieke middelen (Algemeen werkloosheidsfonds Awf). Om dit te bekostigen wordt de premie verhoogd.

Het maximale bedrag van € 76.000 gaat per 1 januari 2017 omhoog naar € 77.000.