Vragen over onze diensten? Bel: +31 85 3030949
Nieuws
shutterstock_84365338

Wat opnemen in het personeelsdossier

De Wet Bescherming Bedrijfsgegevens bepaalt wat een werkgever wel en niet mag opnemen in een personeelsdossier. De werkgever mag alleen de gegevens opnemen die noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor het personeelsdossier is ingesteld. Hieronder wordt verstaan gegevens over:

  • het functioneren en beoordelen
  • gegevens over klachten en/of waarschuwingen
  • persoonlijke werkaantekeningen
  • het BSN
  • een kopie van het ID
  • de kopieën van diploma’s

Wat een werkgever op grond van de wet niet mag opnemen in het personeelsdossiers zijn gegevens over het ras, geloofsovertuiging en seksuele geaardheid. Ook medische gegevens horen niet thuis in een personeelsdossier, maar worden opgeslagen in het Arbodossier van een bedrijfsarts. De kanttekening hierop is dat functionele beperkingen van de zieke werknemer en de verzuimfrequentie wel mag worden opgenomen in het personeelsdossier.

Daarnaast heeft de werkgever een informatieplicht. Dit houdt in dat een werkgever de werknemer moet informeren over de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld. Uiteindelijk draagt de werkgever op grond van goed werkgeverschap de verantwoordelijkheid voor een deugdelijk personeelsdossier en moet de werkgever ervoor zorgen dat de dossiers op een veilige plek bewaard worden.

Welke rechten heeft een werknemer?
Een werknemer heeft ook bepaalde rechten die van belang zijn bij het personeelsdossier. Zo heeft een werknemer het recht op inzage en correctie als hij van mening is dat bepaalde gegevens niet juist zijn. Dit betekent niet dat een werknemer het recht heeft om bepaalde documenten over bijvoorbeeld het functioneren of officiële waarschuwingen uit het dossier kan laten halen.

Vragen
Neem vrijblijvend met ons contact op.

Bron: Snijdersadvocaten