Vragen over onze diensten? Bel: +31 85 3030949
Nieuws
shutterstock_115678405

Werkwijzer Poortwachter | UWV

UWV heeft recent de Werkwijzer poortwachter gepubliceerd.

De werkwijzer gaat onder meer in op de onderdelen van het re-integratieverslag, het inrichten van de re-íntegratie (spoor 1 en spoor 2), verplichtingen voor de werkgever en de werknemer en het toetsen van de re-integratie-inspanningen door UWV.

Poortwachtertoets
Voorafgaande aan de beoordeling van het recht op uitkering doet UWV de Poortwachterstoets. UWV beoordeelt allereerst of er voldoende re-integratieresultaat is bereikt. En als dat niet zo is, of werkgever en werknemer samen gedurende de eerste twee jaar van ziekte voldoende inspanningen hebben gedaan om de functionele mogelijkheden zo veel mogelijk te vergroten. En of de bestaande arbeidsmogelijkheden zo goed mogelijk worden benut, in het eigen bedrijf of bij een ander bedrijf.

Na een positief oordeel over de geleverde inspanningen wordt het recht op uitkering beoordeeld. Bij een negatief oordeel wordt de beoordeling van het recht op uitkering opgeschort en de loondoorbetalingsplicht van de werkgever met maximaal 52 weken verlengd. Na reparatie van de vereiste re-integratie-inspanningen kan de werkgever een bekortingverzoek indienen zodat de verlengde loondoorbetaling geen 52 weken hoeft te duren.

Voor meer informatie
Neem direct contact met ons op.