Vragen over onze diensten? Bel: +31 85 3030949
Nieuws
shutterstock_115678405

Wetswijzigingen 1 juli 2015

Per 1 juli 2015 gelden er op het gebied van het arbeidsrecht een hoop nieuwe wettelijke regels. Hiermee krijgt iedereen te maken. Of u nu werkgever, uitzendkracht, vaste werknemer, OR-lid of zelfstandige bent.

Ontslag, scholing en ketenbepaling

  • Een werknemer heeft na 3 tijdelijke contracten of een dienstverband van 2 jaar (wat eerder komt) recht op een vast dienstverband. De keten van arbeidsovereenkomsten begint opnieuw na een contractonderbreking van minimaal 6 maanden.
  • Het ontslagrecht gaat op de schop.
  • Werknemers hebben recht op een transitievergoeding na een dienstverband van minimaal 2 jaar. Let op het overgangsrecht.
  • Een werknemer heeft het recht op scholing die noodzakelijk is voor het uitoefenen van zijn functie. Scholing krijgt ook een grotere rol bij ontslagzaken.
  • Er gelden aangescherpte regels bij het berekenen van de WW-uitkering. Ook wordt na 6 maanden in de WW is alle arbeid passend.

Kort- en langdurend zorgverlof

  • Een werknemer mag tot 1 juli alleen kort- en langdurend zorgverlof opnemen voor een zieke ouder, partner of (pleeg)kind. Na 1 juli wordt die ‘personenkring’ uitgebreid naar iedereen in de sociale omgeving die zorg nodig heeft en waarbij de werknemer in kwestie de aangewezen persoon is om die zorg te verlenen. Het kan gaan om een broer, maar ook een buurman of huisgenoot.
  • Langdurend zorgverlof is ook te gebruiken voor noodzakelijke zorg bij ziekte en hulpbehoevendheid. Er hoeft geen sprake meer te zijn van een levensbedreigende ziekte.

Uitzendkrachten en Inspectie SZW (WAS)

  • De Belastingdienst kan uw bedrijf door een uitbreiding van de ketenaansprakelijkheidaansprakelijk stellen voor het uitbetalen van het correcte loon aan uitzendkrachten en (onder)aannemers.
  • Als uw bedrijf zich niet aan de regels van de WAS houdt, kan er een boete op de mat vallen van de Inspectie SZW.

Bron Rendement.nl