Vragen over onze diensten? Bel: +31 85 3030949
Nieuws
shutterstock_84365338

Wetswijzigingen Personeel per 1 januari

Bent u al op de hoogte van de belangrijkste veranderingen per 1 januari 2017?

In vergelijking met vorige jaren is de impact van de wijzigingen in de wet- en regelgeving beperkt .Welke maatregelen gelden per 1 januari 2017?

  • Een verbod op inhoudingen op en verrekeningen met het wettelijk minimumloon. Slechts voor een aantal specifieke betalingen mag een werkgever van het verbod afwijken.
  • De introductie van het lage-inkomensvoordeel (LIV). Werkgevers kunnen een tegemoetkoming krijgen voor werknemers die minimaal 100% en maximaal 125% van het minimumloon verdienen.
  • Werkgevers betalen in 2017 één gecombineerde WGA-premie, omdat de WGA-vast en WGA-flex zijn samengevoegd. Voor eigenrisicodragers voor de WGA is het één en ander veranderd.
  • De Participatiewet is aangepast. De hele doelgroep van de wet valt nu onder de no-riskpolis.
  • Het aantal bijtellingspercentages is teruggebracht naar twee: 4% of 22%.
  • De maximale transitievergoeding is € 77.000.
  • De AOW-gerechtigde leeftijd is nu 65 jaar en negen maanden.
  • Het wettelijk minimumloon voor een fulltimer is € 1.551,60 per maand.


Bron: HRrendement