Vragen over onze diensten? Bel: +31 85 3030949
Nieuwsarchief
journalism-information-news-newspaper-medium

Nieuwsarchief

Terugvorderen transitievergoeding ontslag na ziekte

Met de Regeling compensatie transitievergoeding wil de overheid werkgever compen... Meer lezen

Mobiliteitsbonus 56 plus

Een werkgever kon een mobiliteitsbonus krijgen als hij een werknemer van 56 jaar... Meer lezen

ESF subsidie Duurzame Inzetbaarheid

Wilt u investeren in de duurzame inzetbaarheid van uw personeel? Dan kan het nu ... Meer lezen

Personeelsdossier op orde

Het personeelsdossier: hoofdpijndossier? Welnee, houd je aan de regels en zorg e... Meer lezen

Minimumloon 2019

Minimumloon per maand fulltime.Leeftijd1 jan 20191 juli 2018 Vanaf 22 jaar€ 1.61... Meer lezen

Stijging ziekteverzuim MKB

De cijfers liegen er niet om: het gemiddelde verzuim van werknemers in het mkb s... Meer lezen

Maximale transitievergoeding in 2019 naar € 81.000,00

Het maximale bedrag dat een werknemer in 2019 als transitievergoeding kan ontvan... Meer lezen

Subsidie Duurzame inzetbaarheid

Tweede tijdvak voor aanvragen ESF-subsidie in november 2018 Organisaties met ide... Meer lezen

Wet invoering extra geboorteverlof 'WIEG'

De tweede kamer is akkoord met extra geboorteverlof. Door het wetsvoorstel krijg... Meer lezen

Risico's einde tijdelijk contract bij ziekte

Een werkgever is financieel verantwoordelijk voor – kort gezegd – werknemers die... Meer lezen

Regionale Arbeidsmarkt informatie

De publicatie Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie geeft per arbeidsmar... Meer lezen

Wet arbeidsmarkt in balans najaar naar tweede kamer

Het kabinet stuurt het voorstel voor de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) dit naj... Meer lezen

'Slapende' dienstverbanden

Werkgevers besloten veelvuldig om de arbeidsovereenkomsten met werknemers die la... Meer lezen

Compensatie transitievergoeding na ziekte

Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 met terugwerkende kracht compensatie bij UW... Meer lezen

Compensatie transitievergoeding deel 2

Wat houdt de regeling ‘Compensatie transitievergoeding’ nu concreet in? Vanaf 1 ... Meer lezen

Compensatie Transitievergoeding

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel waarin de compensatie van d... Meer lezen

Wetsvoorstel geboorteverlof

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel voor langer verlof na de geboorte van een... Meer lezen

Wat kost personeel echt?

Kosten van je personeel gaan veel verder dan alleen het brutosalaris en zéker ve... Meer lezen

Minimumloon 2018

Per 1 januari 2018 gelden de volgende bedragen. Leeftijd Per maandPer weekPer da... Meer lezen

Ontslagrecht Rutte 3, wat gaat er veranderen?

Het Kabinet Rutte III gaat de Wet werk en zekerheid (WWZ) na een kleine drie jaa... Meer lezen

Hoogte Transitievergoeding 1 januari 2018

Het maximale bedrag voor de transitievergoeding stijgt per 1 januari 2018 naar €... Meer lezen

Nieuwe ARBOregels

Per 1 juli 2017 zijn er nieuwe arboregels van toepassing, dat weet u inmiddels. ... Meer lezen

Checklist en tips disfunctioneren

Als de werkgever de werknemer om een andere reden dan langdurige arbeidsongeschi... Meer lezen

Verhuizing all4people.online

In verband met een domein verhuizing zal op 2 en 3 augustus all4people.online be... Meer lezen

Wat opnemen in het personeelsdossier

De Wet Bescherming Bedrijfsgegevens bepaalt wat een werkgever wel en niet mag op... Meer lezen

Kosten in mindering op transitievergoeding

Op de transitievergoeding kunnen twee soorten kosten in mindering worden gebrach... Meer lezen

Spanning arbeidsmarkt economisch-administratieve beroepen

Eind maart 2017 verstrekte UWV ongeveer 95 duizend WW-uitkeringen aan mensen met... Meer lezen

Personeelsdossier en Europese privacy verordening

Op 25 mei 2018 gaat de Europese privacyverordening van kracht en bedrijven moete... Meer lezen

Werkwijzer Poortwachter

UWV heeft recent de Werkwijzer poortwachter gepubliceerd. De werkwijzer gaat ond... Meer lezen

Nieuwe eisen arbocontract

Per 1 juli 2017 gelden er wettelijke vereisten voor het contract tussen de werkg... Meer lezen

all4people.online

Het online platform 'zoowerkthet.nl' heeft een nieuw jasje en huisje gekregen. V... Meer lezen

Business Event 2017 in Waalwijk

Waarom dit Event? Omdat wij als ‘team’ geloven in samenspelen en omdat we weten ... Meer lezen

UWV Landelijke arbeidsmarkt-prognose 2017

De update van de UWV Landelijke arbeidsmarktprognose 2017 geeft de bijgestelde v... Meer lezen

Wetswijzigingen Personeel per 1 januari

Bent u al op de hoogte van de belangrijkste veranderingen per 1 januari 2017? In... Meer lezen

Status Wet DBA

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft 18 november aangekondigd de handhavi... Meer lezen

Transitievergoeding 2017

Sinds 1 juli 2015 bent u als werkgever een transitievergoeding verschuldigd wann... Meer lezen

Informatieavond ondernemers Heusden

Veel ondernemers merken dat het beter gaat met de economie in Nederland. Ze zien... Meer lezen

Het belang van een goed personeelsdossier

Om een eventueel ontslag van medewerkers niet ingewikkeld en vooral duur te late... Meer lezen

Nieuwe locatie Oldenzaal

Wegens uitbreiding van onze activiteiten in de regio Twente gaan wij vanaf 1 okt... Meer lezen

De regels bij een schorsing

Een werkgever kan een werknemer schorsen of op non-actief stellen. Wanneer is di... Meer lezen

Transitievergoeding en de uitzonderingen

De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van de duur van een dienstve... Meer lezen

Stijging vacatures in 2e kwartaal

Het aantal online vacatures in het tweede kwartaal van 2016 is met 23,8% gestege... Meer lezen

Flexibel met generieke functieomschrijvingen

Bij het opstellen van functieomschrijvingen kan uw bedrijf de keuze maken om het... Meer lezen

Tien regels voor effectief gezondheidsbeleid

Alleen een systematische aanpak van gezondheidsrisico ́s en ongezond gedrag op h... Meer lezen

Nederlanders ontevreden over werk

Ruim 40 procent van de Nederlanders is niet tevreden over het totaalplaatje van ... Meer lezen

Vrouwelijke manager werkt in sectoren met hoogste werkdruk

Van de vrouwen die manager zijn, heeft 14 procent last van burnoutklachten. Dat ... Meer lezen

WW daalt verder

In mei waren er 560.000 mensen werkloos, meldt CBS. Dat is 6,3 procent van de be... Meer lezen

Ontslag meest succesvol bij 'verstoorde arbeidsrelatie'

Wilt u van een medewerker af? Dan is ontslag wegens een verstoorde arbeidsrelati... Meer lezen

Wat te doen bij ziekte tijdens vakantie?

Is een werknemer ziek tijdens zijn vakantie, dan gaan deze ziektedagen in princi... Meer lezen

Minimumlonen stijgen licht per 1 juli 2016

Het bruto wettelijk minimumloon per 1 juli 2016 bedraagt 1537,20 euro per maand.... Meer lezen

Wijziging ketenbepaling door 1e kamer

Werkgevers die seizoensarbeid aanbieden, kunnen vanaf juli te maken krijgen met ... Meer lezen

Participatiewet en banenafspraak simpeler

De Participatiewet en de banenafspraak worden opnieuw vereenvoudigd. Alle extra ... Meer lezen

Nieuwe regels ketenbepaling

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel Arbeidsvoorwaarden gedeta... Meer lezen

Opdrachtgevers zien problemen inhuur ZZP

Driekwart (72%) van de organisaties denkt dat met de invoering van de wet DBA he... Meer lezen

Familiebedrijven en werkgelegenheid

Familiebedrijven zorgen voor meer dan de helft van de werkgelegenheid. Ook zette... Meer lezen

Doelgroepregister

Doelgroepregister in 1 handig overzicht. Veel werkgevers hebben vragen over het ... Meer lezen

a4phrm.nl

U heeft alles ten aanzien van uw personele zaken goed op orde. Nooit verzuim, no... Meer lezen

Wanneer recht op transitievergoeding?

Hoofdregel De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) stelt als hoofdregel dat iedere werkne... Meer lezen

VAR vervalt 1 mei

Per 1 mei aanstaande vervangen de modelovereenkomsten tussen opdrachtgever en op... Meer lezen

Stappenplan arbeidsbeperkten

Per 1 januari 2017 treedt mogelijk voor het eerst het quotum in werking voor het... Meer lezen

Hoe zit het met de VAR in 2016

In 2016 gaat de wet- en regelgeving voor de VAR veranderen. De Tweede Kamer heef... Meer lezen

Vragen naar gezondheid bij sollicitatie

Bij sollicitaties mag u niet vragen hoe het staat met de gezondheid van kandidat... Meer lezen

Vacature speciaal voor jongeren

Het blijft ook in 2016 mogelijk om een vacature te plaatsen die speciaal is bedo... Meer lezen

Nettoloon stijgt in 2016 voor meeste werknemers

De lastenverlichting die het kabinet heeft doorgevoerd, zorgt ervoor dat vrijwel... Meer lezen

Fijne feestdagen

Wij danken al onze opdrachtgevers en kandidaten voor de inspirerende gesprekken,... Meer lezen

NPO

all4people gaat in 2016 de individuele begeleiding naar werk verzorgen voor de o... Meer lezen

Blog Lauren
Boeien en Binden

De afgelopen decennia zijn verschillende generaties benoemd. Zo hebben we de laa... Meer lezen

Wijzigingen WW 2016

De belangrijkste wijzigingen vanaf 1 januari 2016 op een rijtje. Duur WW Vanaf 1... Meer lezen

Opening Waalwijk

Op 1 december 2015 open wij onze deuren in Waalwijk. all4people Cartografenweg 1... Meer lezen

Arbeidsmarkt
september 2015

De daling van het aantal werklozen die begin dit jaar werd ingezet is in de afge... Meer lezen

Nieuwsflits
Arbeidsmarkt UWV

Augustus 2015 telde bijna 420 duizend lopende WW-uitkeringen, 800 minder dan in ... Meer lezen

Arbeids
omstandigheden

Wist u dat u als werkgever sinds 1 juli 2015 te maken krijgt met forse gevolgen ... Meer lezen

ESF-Subsidie
Duurzame Inzetbaarheid

Wilt u advies inwinnen om medewerkers langer gezond en productief aan het werk t... Meer lezen

Transitie vergoeding na 2 jaar ziekte

Werkgevers die met een zieke medewerker te maken krijgen, moeten twee jaar lang ... Meer lezen

Arbeidsmarktcijfers UWV

De maandelijkse Nieuwsflits Arbeidsmarkt UWV bevat stand- en stroomcijfers van W... Meer lezen

Mobiliteitsbonus in 2016 € 2.000

In 2016 krijgt uw onderneming waarschijnlijk toch geen lagere mobiliteitsbonus. ... Meer lezen

Blog Lauren Vlijter "Heb jij een strategie?"

Heb jij een strategie? Het zoeken naar een (andere) baan vraagt tegenwoordig om ... Meer lezen

Heb ik recht op transitievergoeding

Per 1 juli 2015 hebben werknemers recht op een transitievergoeding bij ontslag. ... Meer lezen

Wetswijzigingen
1 juli 2015

Per 1 juli 2015 gelden er op het gebied van het arbeidsrecht een hoop nieuwe wet... Meer lezen

Tip! Website Overheid

Door de invoering van de Wet werk en zekerheid in 2015 verandert er veel in het ... Meer lezen

Job search LinkedIn

In de app store is gratis een handige app te downloaden, LinkedIn Job Search. De... Meer lezen

Transitie vergoeding

Ontslaat u een medewerker (tijdelijk of vast) die minimaal 2 jaar bij u in diens... Meer lezen

Vacatures voor jongeren

Werkgevers mogen gedurende 2 jaar vacatures specifiek voor jongeren van 18 tot 2... Meer lezen

Arbeidsmarkt prognose UWV

De update van de arbeidsmarktprognose van UWV geeft het voglende beeld voor de a... Meer lezen

Preventieve aanpak werkloosheid

Preventieve aanpak werkloosheid met onafhankelijke adviescentra Nog voordat mens... Meer lezen